Đăng Ký Tham Gia Cùng FGBMFI Việt Nam
18 Tháng Sáu, 2018
Dự Thảo Điều Lệ FGBMFI Việt Nam
21 Tháng Sáu, 2018

Vào ngày 07/06/2018 tai ks Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1. FGBMFI Việt Nam đã có buổi nhóm lại và giới thiệu thành viên mới tham gia.

HÌNH ẢNH