Chương trình tiệc truyền giảng Thứ 7, ngày 27/10/2018.
12 Tháng Chín, 2018

Vào ngày 07/07/2020 HIỆP HỘI THÔNG CÔNG DOANH NHÂN CƠ ĐỐC VIỆT NAM – FGBMFI VIỆT NAM đã tổ chức chương trình “Tiệc giới thiệu FGBMFI Việt Nam tại Hải Phòng”.

HÌNH ẢNH