Lời Chúc Phước
22 Tháng Sáu, 2018
Trông Cậy Nơi Chúa
1 Tháng Bảy, 2018

Vào ngày 23/03/2018 tai khách sạn Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1. FGBMFI Việt Nam đã có buổi nhóm lại và giới thiệu thành viên mới tham gia.

HÌNH ẢNH