FGBMFI CẦU NGUYỆN CHÚC PHƯỚC BAN NHẠC NISSI

FGB MFI Việt Nam nhóm định kỳ tháng 06/2018
18 Tháng Sáu, 2017

FGB-MFI tối ngày 08/06/2018 có buổi cầu nguyện chúc phước 2 tuần 1 lần.

Địa điểm: tại trụ sở bang nhạc Nissi – 208 Huỳnh Văn Bánh, p.12, quận Phú Nhuận.

HÌNH ẢNH