FGB MFI Việt Nam nhóm định kỳ tháng 06/2018

FGBMFI CẦU NGUYỆN CHÚC PHƯỚC BAN NHẠC NISSI
3 Tháng Hai, 2017
TIẾP NHẬN CHÚA GIÊ-SU
10 Tháng Hai, 2018

FGB MFI Việt Nam nhóm định kỳ tháng 06/2018
Chương trình nhóm lại định kỳ bắt đầu từ 18”30h đến 21h ngày mai 07/06 thứ 5, tai ks Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão. Quận 1.
Nội dung buổi nhóm:
1. Thông công đầu giờ, dùng tea-break.
2. Ngợi khen thờ phượng cùng nhóm nhạc Nissi.
3. Giới thiệu thành viên FGBMFI mới.
4. Tương tác & hỗ trợ doanh nghiệp.
5. Chủ đề: Chữa Lành Mối Quan Hệ Bị Đổ Vỡ – Diễn giả đầy ơn.

HÌNH ẢNH BUỔI NHÓM