Đức Tin và Hoài Bão
22 Tháng Sáu, 2018
Nhóm Lại và Giới Thiệu Thành Viên ngày 23/03/2018
1 Tháng Bảy, 2018

Trong lúc khó khăn, áp lực về cuộc sống và công việc, chúng ta phải giữ điều gì? Trong lúc hướng tới khải tượng Chúa ban, để xây dựng Hội thánh và đem sự thay đổi kỳ diệu đến cho gia đình, người thân, và các anh chị em mình trong đức tin, thì chúng ta phải giữ điều gì?

Chúng ta phải giữ vững lòng, vì đó cũng có nghĩa là giữ vững đức tin.

Nhưng đức tin giữ cụ thể như thế nào? Làm thế nào để không vô tình gây tác hại cho đức tin mình mà chỉ có gây dựng nó mỗi ngày một tốt hơn?

Một trong những thước đo phản ánh đức tin của chúng ta, đó là những lời chúng ta nói.

Chúa Jê-sus đã dạy hễ cứ xem trái thì biết cây, và nghe lời nói ra từ miệng con người để biết đó là người thiện hay người ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra, thì nghĩa là người có đức tin sẽ nói những lời đức tin, lời tích cực, lời cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, còn người yếu đuối hoặc không có đức tin sẽ nói những lời tiêu cực, lằm bằm trách Chúa:

Lu-ca 6

43 Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; 44 vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chòm kinh cước. 45 Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.

Nếu muốn phân biệt những cơ-đốc nhân có đức tin không, được xức dầu hay không, hãy nghe những lời người ta nói.

Ê-sai 54:4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.